แอปพลิเคชันดูคอร์ดเพลงในฝัน [Part 1] – ความต้องการของมือกีตาร์สมัครเล่น

The Guitar Express - ETC

จากอดีตสู่ปัจจุบัน เราดูคอร์ดเพลงอย่างไร แล้วถ้าเราจะมีแอปพลิเคชั่นมือถือไว้สำหรับดูคอร์ดเพลง เจ้าแอปฯ ตัวนี้ควรจะมีความสามารถอะไรบ้าง?