ประสบการณ์ดี ๆ จากการเป็น Volunteer งาน Creative Talk Conference 2019

CTC2019 Debriefing

“คนจัดงานทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสมาก ๆ ตั้งใจทำงานมาก ๆ และให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีทุก ๆ คนเลย” – มาด้วยใจ เงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้