Behind the Sound and How to Design Vibe – TEDxBangkok

TEDxBangkok_7

ผ่านพ้น Adventure นี้ไป บอกได้เลยว่า การไป Concert ครั้งต่อ ๆ ไปคงจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว